Apr 29, 2011

Tepuk An-naas

Tepuk An-naas
Prok...Prok...Prok...
An-naas
Prok...Prok...Prok...
Artinya
Prok...Prok...Prok...
Manusia
Prok...Prok...Prok...
Ayatnya
Prok...Prok...Prok...
ada 6.
A'uudzu billahi minasy syaithoonirrojim
Bismillahirrohmaanirrahiim

Qul a'udzu birobbinnaas..
Malikinnaas..
Ilaahinnaas..
Minsyarilwaswaasilkhonnaas...
Alladzii yuwaswisufii sudhuurinnaas
Minaljinatiwannaas. ..

0 komentar:

Post a Comment

 

Forum Anak Sholeh Copyright © 2010 | Blogger Templates by Blogger| Supported by IndoInovasi